logo

ขวัญสงฆ์

ชมัยภร แสงกระจ่าง เขียน
-
 

ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2552 กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี จากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ขวัญสงฆ์

ขวัญสงฆ์ ตีพิมพ์เป็นตอน ในนิตยสารสกุลไทย

เรื่องเล่าของเด็กน้อยผู้ถูกทิ้งอยู่หน้าวัด เติบโตมากับหลวงตา โลกเล็กๆ ผสานกับโลกกว้าง โดยมีหัวใจรู้ธรรม
วรรณกรรมเยาวชน ที่เด็กอ่านดี ผู้ใหญ่อ่านสนุก เด็กอ่านดี เพราะ เรื่องของวัยเดียวกัน เล่าเรื่องอย่างมีเสียงสัมผัส สร้างพื้นฐานการอ่านที่ดี
ผู้ใหญ่อ่านสนุก เพราะเรื่องราวเด็กที่ผูกใจกับธรรมะ น่ารัก สดใส และชวนติดตาม

-

ขวัญสงฆื
ชมัยภร แสงกระจ่าง เขียน
คมบาง จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2555
จำนวน 172 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN: 978 974 312 909 4


copyright 2014 CANDIDEBOOK by