logo

เซ็กซ์ดึกดำบรรพ์ของบรรพชนไทย

สุจิตต์ วงษ์เทศ เขียน
 
เซ็กซ์ไม่เป็นสิ่งน่ารังเกียจของศาสนาผีซึ่งอยู่ในอำนาจเพศหญิง แต่กลับยกย่างเป็นกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์
พยานหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเซ็กซ์ดึกดำบรรพ์ที่พบในไทยไม่ถูกซ่อนเร้น ไม่เป็นความลับ
แต่ไทยไม่มีประวัติศาสตร์สังคม เลยไม่มีคำถาม ไม่มีคำอธิบายในประวัติศาสตร์ไทย เรื่องวิถี กิน ขี้ ปี้ นอน โดยเฉพาะเซ็กซ์
 
“เซ็กซ์ดึกดำบรรพ์ของบรรพชนไทย” รวบรวมขึ้นครั้งแรกเมื่อสิบปีที่แล้ว เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมบอกเล่าให้โครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน ของมูลนิธิแพธทูเฮาส์ หลังจากนั้นสุจิตต์ วงษ์เทศได้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ก่อนจะรวมพิมพ์ในครั้งนี้ นี่คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สังคมเกี่ยวกับเพศและการร่วมเพศในสังคมและวัฒนธรรมไทย เรื่องใกล้ตัวที่หลายคนเลี่ยงจะพูดถึง ได้รวบรวมขึ้นอย่างอ่านง่ายและน่าสนใจอยู่ในเล่มนี้แล้ว
 
-
เซ็กซ์ดึกดำบรรพ์ของบรรพชนไทย
สุจิตต์ วงษ์เทศ เขียน
สำนักพิมพ์นาตาแฮก จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2560
ปกอ่อน 152 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-440-294-2
  

copyright 2014 CANDIDEBOOK by