logo

ละครแห่งชีวิต

ม.จ.อากาศดำเกิง เขียน

-

เป็นเรื่องของเมืองสวรรค์และเมืองน้ำตา เป็นเรื่องของคนไทยผู้หนึ่ง ซึ่งมีโชคหมุนเวียนเปลี่ยนกลับอย่างแปลกประหลาด และพิสดาร จะพาท่านเที่ยวไปในที่ต่างๆ และประเทศต่างๆทั่วโลก สมาคมกับคนทุกชั้นทุกภาษา ความโศก ความรัก ความหวานหอมและความขมขื่นของชีวิตของตัวสำคัญในเรื่อง จะทำให้ท่านรู้สึกว่า ละครแห่งชีวิต เป็นเรื่องอ่านเล่นที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง

โฆษณาขายหนังสือ ละครแห่งชีวิต ตีพิมพ์แทรกอยู่ในหนังสือ วิมานทะลาย ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2474

-

ละครแห่งชีวิต
ม.จ.อากาศดำเกิง เขียน
ดอกหญ้า จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2553
ราคา209บาท
ISBN: 9 789746 907569

copyright 2014 CANDIDEBOOK by