logo

เลี้ยงลูกให้ได้ดี 1-100 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน  นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
บรรณาธิการ  ธิดา ผลิตผลการพิมพ์

-
หนังสือเล่มนี้ รวบรวมจากข้อเขียนสั้นๆที่นพ.ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ -ในฐานะจิตแพทย์ซึ่งสั่งสมประสบการณ์จากการพบปะครอบครัวหลากหลายมาเป็นเวลายาวนาน- เขียนไว้บนเพจเฟสบุ๊คทุกวันด้วยเจตนาจะถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นแก่พ่อแม่รุ่นใหม่ในรูปแบบที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายเรียนรู้และทดลองปฏิบัติตามไปทีละนิดได้บนฐานของวิถีชีวิตที่เป็นจริง 

ข้อเขียนของนพ.ประเสริฐ นั้นอ่านง่าย มีคู่มือการเลี้ยงลูกเล่มนี้ นับได้ว่าใช้ได้ตลอดชีพสำหรับคนเป็นพ่อแม่ หรือคนที่ต้องเลี้ยงดูและต้องการเห็นพัฒนาการโดยรวมของคนที่เราเลี้ยงดู แถมด้วยวิธีเล่นกับลูก 7 อย่าง
และ Executive Function สำหรับเด็ก, สำหรับเด็กโตและวัยรุ่น-

เลี้ยงลูกให้ได้ดี 1-100 ฉบับสมบูรณ์ ,เล่นกับลูก 7 อย่างและ EF 
ผู้เขียน  นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
บรรณาธิการ  ธิดา ผลิตผลการพิมพ์
สำนักพิมพ์  คิดส์ แม็ทเทอร์ จัดพิมพ์
จำนวน  224 หน้า ปกอ่อน
พิมพ์ครั้งที่ 1  มิถุนายน 2560
ISBN 9786169289203

copyright 2014 CANDIDEBOOK by