logo

เรื่องเล่ารอบกุฏิน้อย

วัน ณ จันทร์ธาร เขียน
ป้าอ้อม บรรณาธิการ


“เธอคือนักเขียนที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจ และพี่สาวใจดี เมื่อเธอกลับมาเขียนหนังสือ คุณน่าจะชอบงานของ วัน ณ จันทร์ธาร” – อุรุดา โควินทร์
 
“เรื่องเล่าที่เรียบง่าย แต่มีบางอย่างดึงเราเข้าไป ความเป็นธรรมชาติของ วัน ณ จันทร์ธาร คือสิ่งที่น่ารัก สิ่งและสัตว์แวดล้อมตัวคือสิ่งชูใจ เดินทางไปกุฏิน้อยผ่านตัวอักษรด้วยกันไหมเธอ” – Somning Ningsom
 
บางคนอาจใหม่กับชื่อ วัน ณ จันทร์ธาร แต่เธอไม่ใช่นักเขียนหน้าใหม่ แม้จะห่างหายจากหน้าหนังสือไปนาน แต่ยังมีงานเขียนสบาย ๆ ในแบบของเธอเองผ่านช่องทางออนไลน์ให้แฟนนักอ่านติดตามเสมอ

อย่างไรก็ตาม วันนี้เธอได้หวนคืนสู่หน้ากระดาษอีกครั้งแล้ว พร้อมผลงานอุ่นอารมณ์ 

“เรื่องเล่ารอบกุฏิน้อย” ของวัน ณ จันทร์ธาร เป็นการรวมเรื่องสั้นที่เล่าผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ หนังสือเล่มนี้จึงแนบชิดกับความสัมพันธ์ระหว่างชนบท สิ่งแวดล้อม และเรื่องราวของสิงสาราสัตว์ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้สัมผัส อันเป็นความผูกพันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุขทุกข์เศร้าหรรษาร่าเริง และบางอารมณ์เราอาจจะหัวเราะ พร้อมกับน้ำตาซึมได้

หนังสือเล่มนี้เป็นการกลับมาของนักเขียนหญิงที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง
 
-
เรื่องเล่ารอบกุฎิน้อย
วัน ณ จันทร์ธาร เขียน
ป้าอ้อม บรรณาธิการ
somning ningsom วาดภาพ
เม่นวรรณกรรม จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2560
ปกอ่อน 208 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN : 978-616-7831-12-1

copyright 2014 CANDIDEBOOK by