logo

แผ่นดินจึงดาล:การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ

กองบรรณาธิการประชาไท เขียน
-

รวมบทสัมภาษณ์ นักวิชาการชื่อดังแห่งยุค ในประเด็นและแง่มุมต่างๆที่ร่วมสมัย

ทุนและรัฐไทย โดย กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
เอ็นจีโอและภาคประชาชน โดยปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด โดย พวงทอง ภวัครพันธุ์
กฎหมายและตุลาการ โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์
กองทัพกับประชาธิปไตยไทย โดย สุรชาติ บำรุงสุข
การเมือง กษัตริย์ รัฐธรรมนูญ โดย ธงชัย วินิจจะกุล
เศรษฐศาสตร์การเมือง โดย อภิชาต สถิตนิรามัย 
การเมืองและพื้นที่สุดท้ายที่ต้องรักษาไว้ โดย เกษียร เตชะพีระ
วัฒนธรรมและชนชั้น โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

-

แผ่นดินจึงดาล:การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ
กองบรรณาธิการประชาไท เขียน
สำนักพิมพ์ประชาไท
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2560
จำนวน220หน้า
ราคา200 บาท
ISBN:9786169225225
 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by