logo

เงาของเวลา

'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียน
 

“สงครามและเผด็จการ ขโมยอะไรเกือบทั้งนั้นไปจากประชาชน”

"บางด้านนิสัย ผมไม่เคยรู้สึกว่างานเขียนเป็นความว้าเหว่หรือโดดเดี่ยวอย่างที่คนหนุ่มหลายคนในยุคนี้คิดอย่างนั้น ฉากและตัวละครมากมายล้วนเป็นความมีชีวิต ผมเชิญเขามาเป็นดาราบนหน้ากระดาษแล้วเขียนถึงบรรดาเขาอย่างราบรื่นถึงวันเวลาเก่าก่อนซึ่งเคยเป็นของเรา ผมเขียนออกมาจากความจำโดยไม่มีเอกสารอ้างอิง เขียนในอากาศซึ่งแตกต่างกันตามบทบาทผันแปรบนความเคลื่อนไหว บางบทเขียนที่บ้านโคนต้นไม้ริมคลอง (นนทบุรี) บางบทเขียนในโรงแรม (ลอนดอน) บางบทและหลายบทเขียนบนดอยสูงของตำบลโป่งแยง (เชียงใหม่) บางเวลาเท่านั้นหากรางเลือนหรืองุนงงก็โทรศัพท์ถามแม่ที่กรุงเทพ
 
ผู้อ่านคงแปลกใจบ้างว่าเขียนออกมาได้อย่างไร?
นั้นก็เป็นความแปลกใจของผู้เขียนเฉกกัน"
 
'รงค์ วงษ์สวรรค์ กรกฎาคม 2541


"เงาของเวลา" เป็นผลงานต่อเนื่องขบวนเดียวกันกับ "เมนูบ้านท้ายวัง"
ซึ่งตีพิมพ์ต่อเนื่องในนิตยสาร ลลนา เป็นเวลาสิบสองปี นับเป็นผลงานที่ใช้เวลาเขียนนานที่สุดของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์

ในความเป็น non fiction article ของ "เมนูบ้านท้ายวัง" และ "เงาของเวลา" นี้ 
'รงค์เรียกผลงานชุดนี้ของเขาว่า "โครงกระดูกในตู้ฉบับบสามัญชน"...

("เมนูบ้านท้ายวัง" http://candidebooks.com/book/1271/)

 
เงาของเวลา
'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียน
สำนักพิมพ์ The Writer’s Secret จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2: มีนาคม 2560
จำนวนหน้า 320 หน้า ปกอ่อน
ราคา 299 บาท
ISBN: 978-616-7751-97-9
 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by