logo

​สายลมที่พัดผ่านบนดาดฟ้า


ชยพล ทองสวัสดิ์ เขียน

"หากความรักคล้ายกับสายลม พัดผ่านมาและทิ้งร่องรอยไว้เพียงแค่ความรู้สึก
ชีวิตก็คงเหมือนดาวตก สว่างวาบเพียงชั่วครู่ ก่อนจะดับหายไป"

นิยายรักสุดแสนสามัญที่มีฉากหลังเป็นสามฤดูกาลที่เปลี่ยนผ่านของเชียงใหม่ ไปจนถึงแดดแผดจ้าและกลิ่นกระไอเกลือทะเลของเกาะ


สายลมที่พัดผ่านบนดาดฟ้า
ชยพล ทองสวัสดิ์ เขียน
ชยพล ทองสวัสดิ์ จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2560
จำนวน 162 หน้า ปกอ่อน
ราคา 140 บาท
ISBN: 9786164239982

copyright 2014 CANDIDEBOOK by