logo

นิ้ววิเศษ

โรอัลด์ ดาห์ล เขียน
ผุสดี นาวาวิจิต แปล 
กุลวี พิโรจน์รัตน์,  บุรพัทธ์ เทวานิมิต บรรณาธิการต้นฉบับ
เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง ภาพปก
เควนทิน เบลค  ภาพประกอบ 
-


    เด็กๆ ทุกฅนย่อมเคยมีความคิดอยากเป็น 'ผู้วิเศษ' อย่างน้อยสักครั้งในชีวิต ความคิดนั้นคือ ปรารถนาจะบันดาลบางสิ่งให้เกิดขึ้นหรือสูญสลายไปตามที่ตัวเองต้องการ เพียงแต่บางฅนอาจเก็บซ่อนไว้ในใจ ไม่ยอมเปิดเผยให้ฅนอื่นรู้ โรอัลด์ ดาห์ล เข้าใจความรู้สึกลึกซื้งข้อนี้ของเด็กๆ ดีเขาจึงเขียนเรื่อง 'นิ้ววิเศษ' ขี้น 
แต่บางฅนอาจแย้งว่าการเป็น 'ผู้วิเศษ' หรือมี 'นิ้ววิเศษ' นั้นเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้น ไม่ใช่เรื่องจริง ในความจริงไม่มีทางเป็นไปได้
          ---เป็นไปได้ หากเด็กและเยาวชนทุกฅนทำ 'สิ่งวิเศษ' ให้เกิดขึ้นในใจ และปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง 
ถ้าทุกฅนคิดว่าสิ่งวิเศษคือ การทำความดี หรือการไม่ทำความชั่ว สิ่งวิเศษคือการไม่คบหาสมาคมกับฅนเลว ไม่ยกย่องฅนชั่ว ฅนเห็นแก่ตัว ใจคอโหดร้าย---ในที่สุดสังคมและประเทศชาติก็จะมีแต่ฅนดีที่ดีจริง ไม่ใช่ฅนดีแต่ปาก
          เริ่มต้นเป็น 'ผู้วิเศษ' ที่มี 'นิ้ววิเศษ' และ 'จิตใจวิเศษ' เพื่อต่อต้าน 'พวกมนุษย์เศษๆ' และ 'เศษมนุษย์' กันตั้งแต่วันนี้
 ผุสดี นาวาวิจิต
ธันวาคม ๒๕๔๗
 

'นิ้ววิเศษ' เป็นเรื่องของสาวน้อยใจอารีผู้มีนิ้ววิเศษ แถมเจ้าตัวยังควบคุมอิทธิฤทธิ์ที่ตัวมีไม่ค่อยได้ นอกจากจะแผลงฤทธิ์ที่ตัวไม่ค่อยได้แผลงฤทธิ์กับครูวินเท่อร์จนมีหางเป็นพวง หนวดยาวดกแล้วยังทำให้ ครอบครัวเกร๊กก์ ซึ่งชอบล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจต้องกลับตัวกลับใจเมื่อเผชิญกับบทเรียนที่ลืมไม่ลง---
          เรื่องนี้สอนให้เด็กและเยาวชนทำสิ่งวิเศษให้เกิดขึ้นในใจ และปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง นอกเหนือจากความสนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรอัลด์ ดาห์ล นักเขียนฅนดัง

 จากคอลัมน์ : ชวนน้องอ่านหนังสือโดยพี่นักอ่าน
  หนังสือพิมพ์มติชน
 วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐


-
โรอัลด์ ดาห์ล เขียน
ผุสดี นาวาวิจิต แปล 
กุลวี พิโรจน์รัตน์,  บุรพัทธ์ เทวานิมิต บรรณาธิการต้นฉบับ
เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง ภาพปก
เควนทิน เบลค  ภาพประกอบ 
สำนักพิมพ์ ผีเสื้อ จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3 : เมษายน 2560
จำนวน 96 หน้า - ปกอ่อน
ราคา 77 บาท
ISBN: 978-974-140-415-5

copyright 2014 CANDIDEBOOK by