logo

มาเคียแวลลี เจ้าทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่

Miles J. Unger เขียน
ศิริรัตน์ ณ ระนอง แปล

-

เจาะลึกทุกเศษเสี้ยวชีวิตของบุรุษผู้อยู่เบื้องหลัง The Prince หนังสือฉาวโฉ่ที่ถูกประณามว่าเป็นศาสตร์แห่งทรราชและ   ถูกศาสนจักรขึ้นบัญชีดำ... ใครกันคือบุคคลต้นแบบของเจ้าผู้ปกครองที่มาเคียแวลลีสนับสนุน    
ย้อนกลับไปราวๆ 500 ปีก่อน ปมขัดแย้งทางอำนาจของสถาบันศาสนาและการเมืองที่พลิกผันในยุคสมัย ได้สร้างแรง บันดาลใจให้ข้าราชการผู้หนึ่งเขียนตำราสำหรับนักปกครองที่เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แวดวงการเมือง
ทำความรู้จักตัวตนและแง่มุมที่มีเลือดเนื้อจิตใจใต้หน้ากากแห่งความเย็นชาของมาเคียแวลลี ในบทบาทบุตรชาย สามี บิดา นักเขียน และพลเมืองผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อชาติและไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา


-
มาเคียแวลลี เจ้าทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่  
Miles J. Unger เขียน
ศิริรัตน์ ณ ระนอง แปล
มติชน จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่1 มกราคม 2557
จำนวน 408 หน้า
ราคา 290 บาท

ISBN: 978-974-02-1231-7

 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by