logo

โลกของคนไร้บ้าน

บุญเลิศ วิเศษปรีชา เขียน

 

“โลกของคนไร้บ้าน” เป็นความพยายามที่จะฉายภาพความเป็นมนุษย์ให้ผู้อ่านได้รู้จักว่า “พวกเขา” มีความเป็นมนุษย์เหมือน “พวกเรา” พวกเขาหัวร่อเป็น สนุกสนานเป็น ไม่ได้มีชีวิตที่มีแต่ความรันทดหดหู่ พวกเขาขบคิดกับการหาอยู่หากินบนท้องถนนในแบบที่คนนอกกลุ่มพวกเขาไม่เคยได้รับรู้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการไปรับแจกข้าวสารมาขาย ไปกินอาหารตามงานเลี้ยง ไปหาพลาสติกมาปูขาย หรือจะทำตัวเองให้ดูดีและบอกกับตัวเองอย่างไรว่า ชีวิตของตัวเองก็ไม่ได้แย่เลวร้าย ดังสะท้อนผ่านศัพท์เฉพาะในหมู่พวกเขา เช่น พวก “เดินชนตังค์” พวก “ผีทำเสีย” รวมถึงการสะท้อนความรู้สึกของพวกเขาว่า ทำไมพวกเขาจึงไม่อยากกลับไปหาญาติพี่น้อง เรื่องเล่าเหล่านี้ประกอบกันเข้าเพื่อหวังว่า สังคมและผู้อ่านจะเข้าใจพวกเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่ต่างกับพวกเรา นี่คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะสื่อสารตั้งแต่ปี 2546

และถึงแม้งานเขียนของบุญเลิศชิ้นนี้ จะผ่านมานานนับ 10 ปี และภาพของคนไร้บ้านได้เปลี่ยนแปลงในแง่ดียิ่งขึ้น แต่เนื้อหาของงานเขียนยังคงไม่ตกยุคเนื่องจากโดยภาพรวมหนังสือเล่มนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของคนไร้บ้านที่ยังดำรงอยู่ในสังคม

 

โลกของคนไร้บ้าน
บุญเลิศ วิเศษปรีชา เขียน
สำนักพิมพ์ ฟ้าเดียวกัน จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) : เมษายน 2560
จำนวน 183 หน้า
ราคา 230 บาท - ปกอ่อน
ISBN: 978-616-766-7553

copyright 2014 CANDIDEBOOK by