logo

ย่า l Oma

ย่า l Oma
เปเตอร์ แฮร์ทลิ่ง เขียน
เปเตอร์ คะนอร์ วาดภาพประกอบ
ชลิต ตุรงค์พันธุ์ แปล


ย่า  คือเรื่องราวของ คาลเลอ เด็กชายวัย 5 ขวบ ที่ต้องมาอยู่กับย่า และ บอกเล่าเรื่องราวที่วรรณกรรมเยาวชนหลายเล่มเลี่ยงที่จะเอ่ยถึง นั่นคือเรื่องของความแก่ ความเจ็บป่วย และความตาย ทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง และเมื่อเกิดขึ้นก็สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อจิตใจเด็ก ย่า l Oma
เปเตอร์ แฮร์ทลิ่ง เขียน
เปเตอร์ คะนอร์ วาดภาพประกอบ
ชลิต ตุรงค์พันธุ์ แปล
สำนักพิมพ์ แพรวเยาวชน จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) : สิงหาคม 2559
จำนวน 118 หน้า - ปกอ่อน
ราคา 169 บาท
ISBN: 978-616-181-3208

copyright 2014 CANDIDEBOOK by