logo

ลาไปไกลสุดหล้า: The long goodbye

เรย์มันด์ แชนเดลอร์ เขียน
ประมูล อุณหธูป แปล
-

นวนิยายสืบสวนเชิงบู๊เคยเปรียบเหมือนพรมแดนที่นักอ่านในบ้านเราไม่เคยย่างกรายเข้าไป จุดเด่นของงานเขียนเหล่านี้อยู่ที่การตีแผ่ให้เห็นความมืดมนในใจคนมากกว่าสร้างความฉงนฉงาย เช่น นวนิยายสืบสวนในฝั่งอังกฤษ และแน่นอนนวนิยายสืบสวนเชิงบู๊ได้กลายเป็นที่มาของภาพยนตร์ฟิล์มนัวร์เรื่องยอดเยี่ยมอีกมากมายหลายเรื่อง และนำพาฮอลลีวู้ดก้าวไปสู่ยุคทอง

นวนิยาย The Long goodbye หรือ ลาไปไกลสุดหล้า ของเรย์มันด์ แชยเดลอร์ เป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดวรรณกรรม แม้จะอยู่ในรูปแบบหนังสืออ่านเล่นประเภทนวนิยายสืบสวนเชิงบู๊ แต่ด้านรายละเอียด การผูกเรื่อง การร้อยเรียงภาพ ทำให้แทบจะทุกสำนักแลเห็นตรงกันว่านี่คือผลงานชิ้นยอดเยี่ยมที่สุดของแชนเดลอร์ เทียบเท่าได้กับ Big Sleep 

-
ลาไปไกลสุดหล้า: The long goodbye
เรย์มันด์ แชนเดลอร์ เขียน
ประมูล อุณหธูป แปล
ทับหนังสือ จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1: 2559
ราคา 650 บาท

copyright 2014 CANDIDEBOOK by