logo

หนาวผู้หญิง

หนาวผู้หญิง
รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียน“ความหนาวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อันมีผลให้สรรพสิ่งทั้งหลายหดตัว นอกจากสิ่งเดียวคือ...เตียงนอน ในความรู้สึกของชายหรือหญิงผู้มีอารมณ์สดชื่นเหมือนดอกไม้บานยามเช้า เตียงนอนขยายตัวออก หรือกว้างขึ้น ในฤดูหนาว
ใครไม่เชื่อ...ลองนอนกอดหมอนข้างทุกคืน!”

หนาวผู้หญิง หนังสือเล่มแรกของ ‘รงค์ วงษ์สวรรค์


หนาวผู้หญิง

รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียน
ทองธัช เทพารักษ์ ภาพปก
สำนักพิมพ์ the writer's secret จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2559
จำนวน 464 หน้า
ราคา 415 บาท
ISBN: 978-616-775-198-6 

 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by