logo

ถนนชีวิต : main street

ซินแคลร์ ลูอิ๊ส เขียน
ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล แปล
ชนายุส ตินารักษ์ บรรณาธิการ

-

“ฅนอเมริกันที่ซื้อหนังสืออ่านมีจำนวนสองถึงสามแสนฅน หากนวนิยายสักเล่มมียอดขายประมาณนี้ก็หมายความว่า ต้องมีผู้อ่านที่อยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงรวมอยู่ด้วย ซึ่งบ้านหลังหนึ่งๆในถิ่นห่างไกลเหล่านี้ในชั่วอายุฅนหนึ่งมีหนังสือไม่เกินสิบเล่มบนชั้นหนังสือ ทว่าในปี 1921 ในห้องรับแขกของไม่ว่าโรงเตี้ยมไหน คุณย่อมเห็น “ถนนชีวิต” วางอยู่ระหว่าง “ไบเบิ้ล และ เบนเฮอร์”

มัคคอล์ม โควลี่ย์

-

ซินแคลร์ ลูอิ๊ส เขียน
ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล แปล
ชนายุส ตินารักษ์ บรรณาธิการ
ทับหนังสือจัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤษภาคม 2558
ราคา 700 บาท
ISBN: 978-616-382-720-3

 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by