logo

รักเขาเท่าทะเล

รักเขาเท่าทะเล
Jirabell เขียน

-
บันทึกความทรงจำจากบทสนทนาของ jirabell—นักเขียนหนุ่มผู้เดินทางไปพบปะและพูดคุยกับบุคคลที่มีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับภูเขา เช่น บินหลา สันกาลาคีรี, ป้าติ๋ม—ภรรยาของ ‘รงค์ วงศ์สวรรค์ และผูกพันกับทะเล เช่น ชาวเลอูรักลาโว้ย, คนควงกระบองไฟที่เกาะเสม็ด ฯลฯ

-

รักเขาเท่าทะเล
Jirabell เขียน
สำนักพิมพ์ บันบุ๊คส์ จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2560
จำนวน 160 หน้า
ราคา 175 บาท
ISBN: 978-616-298-366-5

 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by