logo

มนุษย์กรุงเทพฯ

มนุษย์กรุงเทพฯ
ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ เขียน
ปฏิกาล ภาคกาย บรรณาธิการ


-

เคยมั้ยที่เวลาเดินผ่านใครแล้วเกิดสงสัย อยากรับรู้เรื่องราวของเขา “ทำไมมาอยู่ตรงนี้” “ทำไมต้องทำแบบนี้” ‘ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ’ ผู้อยู่เบื้องหลังเพจที่มียอดไลค์กว่าหนึ่งแสนคน ได้รวบรวมความหลากหลายของ ‘มนุษย์กรุงเทพฯ’ มาไว้เป็นหนังสือให้ผู้อ่านได้ใกล้ชิดกับเขาเหล่านี้ยิ่งขึ้น พร้อมกับทำความเข้าใจว่าทำไมความแตกต่างจึงเป็นสีสันที่ดึงดูดให้คนมารวมตัวกันในมหานครแห่งนี้

-
มนุษย์กรุงเทพฯ
ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ เขียน
ปฏิกาล ภาคกาย บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์แซลมอน จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2560

จำนวน 280 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN: 978-616-298-357-3

copyright 2014 CANDIDEBOOK by