logo

สัตว์

สุวิชานนท์ รัตนภิมล เขียน
-

     ผมเขียนเรื่องสั้นชุดนี้ ในหลากหลายบรรยากาศสถานการณ์ชีวิต พาใจให้รอดปลอดภัย กายพออยู่พอทนเป็นไป ใจเป็นอิสระจากเครื่องรบกวน กายพอให้เคลื่อนไหวไปมา ไขว่คว้าตะกุยอากาศอยู่เบื้องหน้า นิ่งๆ นานๆได้ ส่วนเรื่องราวที่เขียนนั้น เป็นชุดเรื่องราวทั้งชีวิตที่ผมเดินทางผ่านมา ฉากชีวิตจิตใจอันน่าฉงนบนภูเขาสูง เรื่องชีวิตผู้คนริมขอบป่าใหญ่ เขาใหญ่ เรื่องราวบนแผ่นดินลุ่มทะเลสาบสงขลา(สถานที่ให้กำเนิด) หรือ บางฉากบนแผ่นดินอีสานแล้งเข็ญ สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ที่กระโดดโลดเต้นเคลื่อนไปมาอยู่รอบตัว หลอมรวมปักหมุดเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในรวมเรื่องสั้นชุดนี้

-

สัตว์ : รวมเรื่องสั้น
สุวิชานนท์ รัตนภิมล เขียน
คอกม้าหิมาลัย จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2560
จำนวน272 หน้า (ปกอ่อน)
ราคา270บาท
ISBN:978-616-429-654-1

copyright 2014 CANDIDEBOOK by