logo

เราต่างมีพุทธะในตัวเอง

เชอเกียม ตรุงปะ เขียน
สมภพ แจ่มจันทร์ แปล
-
เมื่อจิตวิทยาในแบบตะวันตกและพุทธศาสนา พูดถึงแก่นเรื่องเดียวกันอย่างการทำงานของจิต จิตบำบัดและการฝึกฝนอย่างมีทักษะสามารถช่วยปลดปล่อยสิ่งที่เก็บซ่อน อำพรางในใจให้เผยตัวตนสู่แสงสว่างอย่างไร การภาวนาพาเราไปทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตใจได้อย่างลึกซึ้งแค่ไหน หนังสือจิตวิทยาแนวพุทธศาสนาเล่มนี้มีคำตอบให้เรา ไม่เพียงผู้เขียนจะเชื่อว่าเราทุกคนต่างเกิดมาด้วยสภาวะปกติพื้นฐาน เขายังพูดถึงการช่วยตัวเราและผู้อื่นให้สัมผัสพื้นฐานแห่งความปกตินั้น

ต่อให้คุณเป็นนักบำบัดจิต หรือนับถือศาสนาพุทธหรือไม่ หากคุณสนใจในหนทางการฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจแข็งแกร่ง หรือการเยียวยาในปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน หนังสือเล่มนี้คือเส้นทางหนึ่งที่จะพาคุณไปร่วมตื่นรู้และเบิกบาน
-

เชอเกียม ตรุงปะ เขียน
สมภพ แจ่มจันทร์ แปล
ปลากระโดด จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2560 ปกอ่อน
จำนวน 304 หน้า
ราคา285 บาท
ISBN: 9786169165361

copyright 2014 CANDIDEBOOK by