logo

ลมหายใจที่สอง

นริสสา อมรวิวัฒน์ เรื่อง
สิริญา ใจบุญ และ อลิษา รุจิวิพัฒน์ เรียบเรียงเนื้อหา


การป่วยเป็นมะเร็งครั้งเดียว
น่าจะเกินพอแล้วสำหรับใครคนหนึ่ง
แต่ฉันเป็นมะเร็งถึงสองครั้งติดๆกัน
ใครจะไปคิดว่า...การต่อสู้จนเอาชนะโรคร้ายมาได้
จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน
ทำให้ฉันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สุขกว่าเดิม
และเป็นความสุขที่หาได้ง่ายๆทุกวัน
ด้วยความคิดและจิตใจของเราเอง


ลมหายใจที่สอง
นริสสา อมรวิวัฒน์ เรื่อง
สิริญา ใจบุญ และ อลิษา รุจิวิพัฒน์ เรียบเรียงเนื้อหา
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3: มีนาคม 2560
จำนวนหน้า 200 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN : 978-6168-0690-80 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by