logo

เดี๋ยวนะ นักฝัน

วรพจน์ พันธุ์พงศ์ เรื่องและภาพ


โง่เขลาและว่างเปล่าหรือเปล่านะ กับสิ่งที่คิด ที่ลงมือทำ
ผมไม่สนใจ เมื่อมีชีวิต ผมอยากใช้ชีวิต อยากทำในสิ่งที่คิด ที่หวัง ที่ปรารถนา
บ่อยๆ หน กระทำไปโดยไม่ต้องใช้เหตุผลเลย
ใจสั่งมา -- ว่ากันเชยๆแบบนี้ก็ได้ ทำไมจะต้องเกรงกลัว กังวลนักหนา 
แคร์กัน เห็นอกเห็นใจกัน ก็ไปฟังเสียงสบตากัน 
ร่วมทุกข์ร่วมสุขตามปัจจัย และเงื่อนไขพอจะทำได้
ไกลแค่ไหนก็ช่างมันเถอะ เหน็ดเหนื่อยบ้างก็ช่างมันเถอะ
ถ้าการเดินทางนั้นมันทำให้เราได้พบเจอกัน
สัมผัสกอดรัดกัน แม้ในทางสายตาและความรู้สึก
ไม่ใช่สิ่งนี้หรอกหรือที่เป็นความงดงามของการมีชีวิตอยู่


เดี๋ยวนะ นักฝัน
วรพจน์ พันธุ์พงศ์ เขียน
พิมพ์ครั้งแรก :มีนาคม 2560
สำนักพิมพ์ บางลำภู จัดพิมพ์
จำนวนหน้า 320 หน้า ราคา 280 บาท
ISBN : 978-6167-7519-55

copyright 2014 CANDIDEBOOK by