logo

นิทานโบราณคดี (ปกอ่อน)

สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เขียน
ประเวท แดงดา บรรณาธิการ

'นิทานโบราณคดี' เล่มนี้กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้บอกเล่าถึงเรื่องราวน่ารู้ เกร็ดประวัติน่าสนใจ ที่ท่านได้ประสบพบเจอมาจากการเดินทาง รวมไปถึงเรื่องที่เราอาจจัดได้ว่าเป็นเรื่องประเภทความรู้รอบตัว ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องราวของยุคสมัยท่าน แต่ก็ยังมีสาระคุณค่าคู่ควรแก่การอ่านในปัจจุบัน สมกับที่ได้รับยกย่องให้เป็น 1 ใน 100 หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

 
นิทานโบราณคดี (ปกอ่อน)
พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
ประเวท แดงดา บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2000 จัดพิมพ์
จำนวน 504 หน้า
ราคา 360 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 5 : 2559
ISBN : 978-616-334-1457

copyright 2014 CANDIDEBOOK by