logo

เรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆ

กุนซัง โชเดน เขียน
สดใส ขันตวรพงศ์ แปล

-

เรื่องราวที่เหมือนจะเรียบง่ายนี้ ได้เปิดเผยความซับซ้อน ย้อนแย้งของชีวิตผู้หญิงภูฐานในยุคปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่าชีวิตธรรมดาประสบการณ์และการตัดสินใจเลือก เป็นทั้งสิ่งที่น่าสนใจและน่าเจ็บปวด เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในชนบทที่ความเป็นเมืองกำลังคืบคลานนำความเปลี่ยนแปลงเข้ามา เกิดความตึงเครียดระหว่างสิ่งใหม่กับสิ่งเก่า หรือขนบประเพณี กับความนำสมัยสำหรับสตรีชาวชนบทหลายคนนั้น การได้เชื่ยมโยงกับเมืองใหญ่ กับอำนาจ และความโก้หรูเป็นความบันดาลใจแท้จริงดังที่ได้นำเสนออย่างละเอียดในเรื่อง “ดูสะดือของเธอสิ” และ “รูปถ่าย”

-

กุนซัง โชเดน เขียน
สดใส ขันตวรพงศ์ แปล
สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2560
ราคา230 บาท
จำนวน 193 หน้า
ISBN : 
9786167368849 
 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by