logo

Japan success ธุรกิจสำเร็จได้ด้วยใจรัก

พิชชารัศมิ์ Marumura เขียน
 
ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าทุกคนต่างมี “คุณค่าในการมีชีวิต” ซ่อนอยู่ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “อิคิไก” หรือก็คือ เหตุผลที่ทำให้คุณลุกขึ้นยามเช้าเพื่อที่จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุก ๆ วัน และหลักการทำธุรกิจให้สำเร็จแบบชาวญี่ปุ่นก็คือ ทำธุรกิจโดยยึดหลัก “อิคิไก” นี้เอง คือทำสิ่งที่รัก ทำสิ่งที่ถนัด ทำสิ่งที่สร้างรายได้ และไม่ลืมที่จะทำประโยชน์ให้โลกใบนี้  “อิคิไก” จึงเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทางธุรกิจ เพราะเมื่อค้นพบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร เราก็จะชัดเจนในเป้าหมายมากขึ้น เรียกได้ว่า “ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ และให้ความสำคัญกับเพื่อนมนุษย์”
 
“Japan success ธุรกิจสำเร็จได้ด้วยใจรัก” ได้รวมเรื่องราวของบริษัทญี่ปุ่น 16 แห่ง ที่ทำงานโดยแฝง “อิคิไก” ไว้ด้วย ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังแสวงหาแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ ๆ  เพราะคำว่า “สำเร็จ” อาจไม่จำกัดเฉพาะในแง่ธุรกิจ แต่การเกิดขึ้นของบริษัทเหล่านี้ น่าจะสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้หลายคนเช่นกัน
 
Japan success ธุรกิจสำเร็จได้ด้วยใจรัก
พิชชารัศมิ์ Marumura เขียน
ภัทรานิษฐ์ พัฒน์ธนพร บรรณาธิการเล่ม
สำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2560
จำนวน 256 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-974-02-1547-9

copyright 2014 CANDIDEBOOK by