logo

ชายชื่ออูเว

Fredrik Backman เขียน
ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี แปล


อูเว "มนุษย์ลุง" วัย 59 ปากเสีย โผงผาง รักความถูกต้อง รักศักดิ์ศรี รักเมีย รักความเป๊ะ ให้ค่ากับการทำงานหนัก มีคำถามมากมายกับวิถีชีวิตของโลกยุคใหม่ ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ยันหม้อต้มกาแฟ และวันนี้....เขากำลังอยากตาย


-

Fredrik Backman เขียน
ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี แปล
แมร์รี่โกราวน์ จัดพิมพ์
ราคา 310 บาท
จำนวน 352 หน้า
ISBN : 978 616 92855 1 9 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by