logo

Sad at First Sight l ความเศร้ามักจะเจอเรา ก่อนความรัก

Mind Da Hed เขียน
เพนกวินหลงฝูง บรรณาธิการ

When Sadness finds you before love do.
ความเศร้ามักจะเจอเราก่อนความรัก ความสัมพันธ์เยาว์วัยเต็มไปด้วยพวกมือสมัครเล่น ดิบเถื่อน ไม่สมประกอบ จับจูงกันเดินบนเส้นด้ายและพยุงตัวไว้อย่างโง่เง่า บอกว่าเราจะดีขึ้นเมื่อเติบโต มันคือ Sad at First Sight เมื่อเข้าใจว่าพาร์ทที่สนุกที่สุดคือการตกหลุมลงไปในความเจ็บปวด

Sad at first sight บันทึกจินตนาการรวมความเศร้าแค่ first sight เปิดหน้าต่อไปก็โลกใหม่ ความช้ำใจหน้าที่แล้วยังไม่ลืม ประโยค + พารากราฟ+เรื่องสั้น = ความเศร้าเฉียบพลันในกระแสเลือด 1 เล่มSad at First Sight  l ความเศร้ามักจะเจอเรา กอนความรัก
Mind Da Hed  เขียน
Shhhh ออกแบบปก+รูปเล่ม
สำนักพิมพ์เห็ดนวล จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งแรก: มีนาคม 2560
จำนวนหน้า 144 หน้า
ราคาปก 260 บาท
ISBN 978-616-429-641-1
 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by