logo

ไข่ย้อย ดากานดา

ภาคสองของกล่องไปรษณีย์สีแดง (เพื่อนสนิท) 
อภิชาติ เพชรลีลา เขียน"เป็นคำสาปอันเศร้าสร้อย ฉันอายุมากขึ้นๆ ทุกปี ทว่ายังแวดล้อมด้วยเรื่องราว สถานที่เมื่อครั้งเขาและฉันเรียนอยู่ด้วยกัน ฉันติดอยู่ในเนเวอร์แลนด์ ดินแดนซี่งเวลาไม่เคยเดินหน้า ไม่เคยเดินถอยหลัง ที่เนเวอร์แลนด์แห่งนี้ นาฬิกาไม่ได้ตาย แต่เข็มวันเวลากระดิกติ๊ก ติ๊ก ซ้ำๆ หยุดอยู่กับห้วงวัยเยาว์"- ดากานดา


ไข่ย้อย ดากานดา
อภิชาติ เพชรลีลา เขียน
สำนักพิมพ์ นกดวงจันทร์ จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม พ.ศ. 2560
จำนวน 176 หน้า
ราคา 190 บาท 
ISBN : 978-616-429-747-0 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by