logo

เนินนางวีนัส

อนาอิส นิน เขียน   
รังสิมา ตันสกุล แปล
ต้องตา สุธรรมรังษี บรรณาธิการต้นฉบับ  


รวมเรื่องสั้นอีโรติก 15 เรื่องที่ตัวละครมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน บอกเล่าความสัมพันธ์สวาทและอารมณ์วาบหวาม ผ่านมุมมองและน้ำเสียงของผู้หญิงยุคใหม่ เปิดเผย ซอกไซ้ ไล่เรียง ด้วยสำนวนภาษาเรียบง่ายแต่งดงาม ให้ภาพที่แจ่มชัดแต่ซ่อนความหมายหลายเชิงชั้น
 
เดิมทีอนาอิส นินเขียนวรรณกรรมเล่มนี้เพื่อยังชีพ เพราะได้รับจ้างให้เขียนงานอีโรติกแก่ลูกค้ารายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนามอ่านเพียงผู้เดียว แต่แม้ประวัติศาสตร์ตั้งต้นของตัวหนังสือดูเหมือนคุณค่าความเป็นวรรณกรรมถูกลดทอนให้กลายเป็นเพียงสินค้าสนองความใคร่ แต่อนาอิส นินผู้ลุ่มหลงเสน่ห์ของภาษาก็ได้ใช้ทักษะความสามารถและพรสวรรค์ทางศิลปะ รวมทั้งพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางจิตวิทยามาหลอมรวมกัน จนสามารถรังสรรค์งานเขียนชิ้นนี้ออกมาได้อย่างเต็มไปด้วยสุนทรียภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเมื่อได้รับการตีพิมพ์ 30 ปีให้หลัง หากได้อ่านทั้งเล่มแล้วจะเห็นอย่างชัดเจนว่ารายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัย บุคลิกลักษณะของตัวละคร ฉากหลังของเรื่อง ถูกเคล้นคลึงให้แนบแน่นแอบอิงไปกับบริบททางสังคม (สงครามโลก) อย่างนุ่มนวล ถ้อยคำที่สรรมาใช้อย่างประณีต อ่อนโยน และลึกซึ้ง คือถ้อยคำที่ผู้หญิงอย่างอนาอิส นินเชื่อว่าสามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างการอธิบายสิ่งที่ร่างกายรู้สึกและสิ่งที่หัวใจสัมผัสได้ดีกว่าภาษาอีโรติกของนักเขียนชาย
 
เนินนางวีนัส คือวรรณกรรมอีโรติกชั้นดีที่ตีแผ่เบื้องลึกจิตใจมนุษย์ผู้มีความรู้สึก แรงปรารถนา และสัญชาตญาณของผู้ล่าความสุขกระสันได้อย่างเข้มข้น รื่นรมย์ และคมคาย
 
-
เนินนางวีนัส l DELTA OF VENUS
อนาอิส นิน เขียน
รังสิมา ตันสกุล แปล
ต้องตา สุธรรมรังษี บรรณาธิการต้นฉบับ  
มานิตา ส่งเสริม  ออกแบบรูปเล่ม
ไต้ฝุ่น สตูดิโอ ออกแบบปก
สำนักพิมพ์ ไลบรารี่ เฮ้าส์ จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน 2560
จำนวน 332 หน้า
ราคา 380 บาท 
ISBN 978-616-92462-8-2
 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by