logo

The Scent of Tatami หอมกลิ่นตาตามิ

อัญชลี ชัยวรพร เขียน
นิภา เผ่าศรีเจริญ บรรณาธิการ 

รวมความเรียงตามรอยหนังและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

…จาก "เจ้าชายน้อย, ข้างหลังภาพ, คืนประกาศรางวัลโนเบลของมูราคามิ, พิพิธภัณฑ์จอห์น เลนนอน, ตามรอยโคเระเอดะกับสองพี่น้องใน I Wish, Le Jetee คลับเหงา ๆ ของผู้กำกับโลก

-

สารบัญ

เมืองสถาปนิกชั้นนำของโลก
เราต่างมีเจ้าชายอยู่ในใจ
ตามหาลำธารแห่งความรักที่มิตาเกะ
มูราคามิ โนเบล และร้านหนังสือที่โตเกียว
เงาอดีตของจอห์น เลนนอน
La Jatee - คลับเหงาๆ ของผู้กำกับก้องโลก
เดินตามเด็ก มีความฝัน
ปั่นตามแรงอธิษฐาน I Wish ที่คะโงะชิมะ
ตามรอยริวจังที่ฟุกุโอกะ
คะวะชิริ...จอดป้ายสถานีปาฎิหาริย์
โลกขาวโพลนของโอชินที่กินชาน
ยะมะงะตะ เมืองของหนัง
เรื่องหนังหนังที่โตเกียว
วัฒนธรรมป็อปของอากู๋กับหลานที่เกียวโต

-


The Scent of Tatami หอมกลิ่นตาตามิ
อัญชลี ชัยวรพร เขียน
นิภา เผ่าศรีเจริญ บรรณาธิการ 
สำนักพิมพ์วราพร จัดพิมพ์
ราคา 185 บาท
จำนวน 120 หน้า สี่สีทั้งเล่ม ปกอ่อน
พืมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2560
ISBN : 978-616ม-92834-0-9

copyright 2014 CANDIDEBOOK by