logo

The Examined Life l ใจคนเรายากเย็นเกินไป

Stephen Grosz เขียน
วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล 


“ประสบการณ์สอนผมว่า ชีวิตวัยเด็กของเราจะทิ้งเรื่องราวบางอย่างไว้ในตัวเราแบบนี้ เรื่องราวที่เราไม่รู้จะบอกเล่าออกมาอย่างไร เพราะไม่มีใครช่วยเราค้นหาถ้อยคำ เมื่อเราไม่มีวิธีเล่าเรื่องราวของเรา เรื่องราวของเราจะเป็นฝ่ายเล่าเกี่ยวกับตัวเราเอง มันจะเล่าผ่านทางความฝัน ผ่านอาการทางกายและใจ หรือไม่เราก็จะพบว่าตัวเรามีพฤติกรรมการแสดงออกในแบบที่เราเองก็ไม่เข้าใจ”

ในฐานะนักจิตวิเคราะห์ที่บำบัดคนไข้มากว่า 25 ปี สตีเฟน กรอซ ใช้เวลาขุดค้นความรู้สึกเบื้องหลังพฤติกรรมที่ยากแก่การเข้าใจของคนมากมาย

หนังสือเล่มนี้กลั่นเรื่องราวและบทสนทนาจากชั่วโมงบำบัดกว่า 50,000 ชั่วโมงของผู้เขียน ให้กลายเป็นความเข้าใจทางจิตวิทยา เพื่อไขความกระจ่างแก่หลายประสบการณ์ที่ซับซ้อนที่สุด สับสนที่สุด และเป็นมนุษย์มากที่สุดของคนเรา เป็นเรื่องเล่าที่เฉือนใจและให้แรงบันดาลใจ ทั้งยังอาจทำให้คุณเห็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเองอยู่ในแต่ละเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้

“The Examined Life ใจคนเรายากเย็นเกินไป” คือเรื่องราวของการพูดคุย การรับฟังและการทำความเข้าใจ ระหว่างนักจิตวิเคราะห์ผู้ละเอียดอ่อนกับเหล่าคนไข้ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา เกี่ยวกับคนที่เรารักและเรื่องจริงที่เราไม่พูด การเปลี่ยนแปลงที่เรากล้ำกลืน ความเศร้าเสียใจ ความโหยหาจากส่วนลึก ฯลฯ ที่สุดแล้วเรื่องราวเหล่านี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นว่าเราสูญเสียตัวเองไปได้อย่างไร แต่ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าเราอาจค้นพบและกอบกู้ตัวเองกลับคืนมาได้อย่างไร
 
-
The Examined Life l ใจคนเรายากเย็นเกินไป
Stephen Grosz เขียน
วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล 
นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ กล่าวนำ
สำนักพิมพ์ OMG BOOKS จัดพิมพ์
ISBN 978-616-7832-24-1 
จำนวน 263 หน้า
ราคา 240 บาท

copyright 2014 CANDIDEBOOK by