logo

ซูสีไทเฮา: หงส์เหนือบัลลังก์ ผู้สร้างจีนสมัยใหม่

ราคาปก 700 บาท  ลด 10% เหลือ 630 บาท 


Jung Chang เขียน
นันทวิทย์ พรพิบูลย์ แปล
 
ซูสีไทเฮา พระพันปีหลวง (ค.ศ.1835-1908) เป็นสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์จีน  พระองค์ทรงปกครองประเทศจีนหลายสิบปีและนำพาจีนยุคกลางเข้าสู่ยุคสมัยใหม่
 
เมื่ออายุได้สิบหกปี ซูสีได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบรรดาเจ้าจอมของจักรพรรดิ จากการคัดเลือกทั่วทั้งแผ่นดิน  เมื่อจักรพรรดิสวรรคตลงในปี 1861 พระโอรสซึ่งมีพระชนมพรรษาเพียงห้าพรรษาทรงขึ้นสืบราชบัลลังก์  พระนางทรงก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่สมเด็จพระจักรพรรดิทรงแต่งตั้งไว้และเถลิงอำนาจปกครองประเทศจีน “หลังม่าน” ตามนัยแห่งตัวอักษรนั้นโดยแท้ กล่าวคือ มีม่านไหมคั่นกลางระหว่างพระนางกับเสนาบดีซึ่งเป็นชายล้วน
 
ชีวประวัติซึ่งแสดงถึงการค้นพบใหม่นี้ จุง ชาง ได้บรรยายอย่างกระจ่างชัดว่า พระนางได้ทรงต่อสู้กับความยากลำบากอย่างมหันต์เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศจีนอย่างไร  ภายใต้การปกครองของพระองค์จีนโบราณ ได้กลายมาเป็นประเทศที่มีคุณสมบัติทุกสิ่งที่รัฐในยุคใหม่พึงมี  ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ทางรถไฟ ไฟฟ้า โทรเลข  กองทัพบก และกองทัพเรือพร้อมยุทโธปกรณ์อันทันสมัย  นอกจากนั้นยังทรงยกเลิก การลงโทษ อันน่าสยดสยองอย่างการประหารชีวิตด้วยการเฉือนพันครั้ง  รวมถึงล้มเลิกการพันเท้าสตรี  พระนางยังทรงริเริ่มให้อิสระภาพแก่สตรี และแผ้วถางหนทางสู่การเลือกตั้งตามระบบรัฐสภา  จุง ชางพลิกแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับพระนางซูสีโดยกว้างขวาง ในด้านที่พระนางเคยถูกมองว่าเป็นเผด็จการผู้โหดร้ายและล้าหลัง
 
ซูสีไทเฮาทรงปกครองในยามที่บ้านเมืองไม่ปกติและต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ใหญ่ ๆ มากมาย เช่น กบฏไท่ผิงและกบฏนักมวย  สงครามกับฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ตลอดจนการรุกรานโดยมหาอำนาจพันธมิตรแปดประเทศ ที่มีอังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย และสหรัฐอเมริการ่วมอยู่ด้วย  จุง ชางมิได้เพียงบันทึกการบริหารรัฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศของซูสีไทเฮา  แต่ยังพาให้ผู้อ่านได้เข้าถึงเบื้องลึกของพระราชวังฤดูร้อนอันรุ่งโรจน์และพระราชวังต้องห้ามของปักกิ่ง  ที่ประทับซึ่งพระนางอยู่รายล้อมด้วยเหล่าขันที  ในโลกที่จุง ชางพรรณนาอย่างละเอียดละออชวนหลงไหลนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีของเก่าที่สุดและของใหม่ที่สุดผสมกลมกลืนอยู่ร่วมกันได้อย่างพิศดาร
 
ชีวประวัตินี้เขียนขึ้นจากเอกสารประวัติศาสตร์ที่ค้นพบใหม่ เช่น บันทึกของราชสำนัก จดหมายทางราชการ และส่วนตัว อนุทินและคำบอกเล่าของพยานในเหตุการณ์  ดังนั้น จึงถือเป็นการปฏิวัติแนวคิดเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญของจีนและของโลกช่วงหนึ่ง  หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวมีการดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็วและน่าสนใจ  ถือเป็นการแสดงภาพในมุมกว้างของการบังเกิดขึ้นของจีนสมัยใหม่และภาพอันละเอียดละออของสุภาพสตรีคนหนึ่ง  ผู้เป็นเจ้าจอมในสมเด็จพระจักรพรรดิ  ผู้ปกครองที่มีอำนาจเต็มของประเทศที่มีประชากรหนึ่งในสามของประชากรโลก  และรัฐสตรีที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน

 
ชื่อเล่ม: ซูสีไทเฮา: หงส์เหนือบัลลังก์ ผู้สร้างจีนสมัยใหม่
ชื่ออังกฤษ: EMPRESS DOWAGER CIXI: The​ ​Concubine Who Launched Modern China
ชื่อผู้เขียน: Jung Chang
ชื่อผู้แปล : 
นันทวิทย์ พรพิบูลย์
ราคาปก: 700 บาท  พิเศษลด 10% เหลือ 630 บาท
จำนวนหน้า : 608 หน้า
ISBN: 978-974-315-945-9
สำนักพิมพ์ เอสไอเดีย

copyright 2014 CANDIDEBOOK by