logo

วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ในอาเซียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ เขียน
สำนักพิมพ์นาตาแฮก จัดพิมพ์

"วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ในอาเซียน” เล่มนี้จะพาเราไปทำความเข้าใจรากเหง้าวัฒนธรรมที่เราคุ้นชินและเรียกมันว่าความเป็นไทย ยิ้ม, กราบไหว้, ลายกระหนก, สงกรานต์, โขนละคร, หนังใหญ่, หนังตะลุง, เคี้ยวหมาก, น้ำพริก, ปลาร้า, ปลาเจ่า, มวย และตะกร้อ ฯลฯ ทั้งหมดล้วนมีบรรพชนและรากเหง้าความเป็นมาร่วมกันอย่างแยกไม่ได้จากอุษาคเนย์ (อาเซียน) และตอบคำถามที่ว่าแท้จริงแล้วไทยมีลักษณะเฉพาะของตนเอง มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ซึ่งไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนจริงหรือไม่
 
วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ในอาเซียน
สุจิตต์ วงษ์เทศ เขียน
สำนักพิมพ์นาตาแฮก จัดพิมพ์
จำนวน 207 หน้า
ราคา 208 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2559
ISBN : 978-974-482-108-9

copyright 2014 CANDIDEBOOK by