logo

ง่ายงามในความธรรมดา

เพม่า โชดรัน เขียน
อัญชลี คุรุธัช  แปล
วิจักขน์ พานิช บรรณาธิการ


“ง่ายงามในความธรรมดา : เส้นทางการฝึกตนบนความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลง” รวมคำสอนที่เรียกกันในสายปฏิบัติของธิเบตว่า “คำมั่นสามประการ” ซึ่งไม่ว่าใครในศาสนาใดหรือแม้ไม่มีศาสนา ก็สามารถนำมาใช้เป็นหนทางสัมพันธ์กับธรรมชาติของชีวิตที่มีทั้งความเปลี่ยนแปลง ไม่มั่นคง โกลาหล และท้าทาย ทั้งยังเป็นวิถีทางนำประสบการณ์ในชีวิตประจำวันมาปลุกให้เราตื่นรู้ แจ่มใส เบิกบาน มีเมตตา และเห็นแก่ผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เราสามารถอยู่อย่างง่ายงามกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา ทั้งความปวดร้าวใจและความเบิกบาน ความสำเร็จและความล้มเหลว ความไม่มั่นคงและความเปลี่ยนแปลง

 
ง่ายงามในความธรรมดา : เส้นทางการฝึกตนบนความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลง
เพม่า โชดรัน เขียน
อัญชลี คุรุธัช  แปล
สำนักพิมพ์ปลากระโดด จัดพิมพ์
จำนวน 208 หน้า
ราคา 240 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2559
ISBN : 978-616-91653-4

copyright 2014 CANDIDEBOOK by