logo

หัวใจนักเขียน


อุทิศ เหมะมูล เขียน

หนังสือเล่มนี้จะมองว่าเป็นประเภทโคว้ทรวบรวมคำคม ข้อความส่งแรงบันดาลใจ กระตุ้นเร้าสำหรับนักริเริ่มเขียนหนังสือก็คงได้ จะมองว่าดูคล้ายเป็นคู่มือ แบบฝึกหัดความเข้าใจสำหรับการเขียนหนังสือก็ได้ แต่ที่จริงแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการแบ่งปันทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานประพันธ์ในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาของชีวิตผู้เขียนเอง 10 กว่าปีที่มีใจรักให้อย่างลุ่มหลง ศรัทธา และยืนอยู่เคียงข้างการทำงานประพันธ์ในฐานที่มันเป็นศิลปะ 

หนังสือเล่มนี้จึงคือหัวใจอันเปลือยของนักเขียนคนหนึ่ง

 

หัวใจนักเขียน
อุทิศ เหมะมูล เขียน
สำนักพิมพ์จุติ จัดพิมพ์
จำนวน 256 หน้า
ราคา 240 บาท
จัดส่ง 8 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป


copyright 2014 CANDIDEBOOK by