logo

สานแสงอรุณ ฉบับที่ 116

ปฐมแห่งรัก

กองบ.ก. สานแสงอรุณ เขียน
พริมา อ่วมเจริญ บรรณาธิการ
 
สารบัญ ปฐมแห่งรัก
อรุโณวาท
บันทึกบรรณาธิการ
มองแม่ “รสมือแม่”
เสพศิลป์ เสพธรรมชาติ เสพความสุข ปฐมอุทยานแห่งรัก ประติมากรรม “แม่” ครองศักดิ์ จุฬามรกต
ปั้นจากมือแม่ เสาวภา วิเชียรเขตต์
กลุ่มศิลปาธร “เพลงของแม่” สัมผัส รับรู้ ที่รู้สึก
ห้องภาพพิพิธภัณฑ์แม่
รถไฟสายความทรงจำ
อาหารพาไป
นักเดินทางช่างสังเกต
รักคนอ่าน
กวี
 
 
สานแสงอรุณ ฉบับที่ 116 | ปฐมแห่งรัก
กองบ.ก. สานแสงอรุณ เขียน
มูลนิธิสานแสงอรุณ จัดพิมพ์
จำนวนหน้า 64 หน้า
ราคา 80 บาท
ISSN : 0859-7227

copyright 2014 CANDIDEBOOK by