logo

กระท่อมน้อยของลุงทอม (ปกแข็ง)

แฮเรียต บีชเช่อร์ สโตว์ เขียน
อ. สนิทวงศ์ แปล


กระท่อมน้อยของลุงทอม (Uncle Tom's Cabin) วรรณกรรมคลาสสิคร่วมสมัย มหากาพย์อีเลียดของฅนผิวดำ ซึ่งแฮเรียต บีชเช่อร์ สโตว์เขียนขึ้นจากเหตุการณ์จริงๆ ที่เธอได้พบเห็นมาด้วยตนเอง โดยเฉพาะระหว่างเวลาหลายปีที่พนักอยู่ในเมือง ซินซินเนติ รัฐโอไอโอ ซึ่งมีแม่น้ำโอไอโอคั่นขวางรัฐเคนทักกี้ไว้ประหนึ่งเป็นเขตแดนระหว่างภาคเหนืออันสมบูรณ์ด้วยอิสรภาพ กับภาคใต้อันระบาดไปด้วยการค้าทาส


 
กระท่อมน้อยของลุงทอม (Uncle Tom's Cabin)
แฮเรียต บีชเช่อร์ สโตว์ เขียน
อ. สนิทวงศ์ แปล
สำนักพิมพ์ ทับหนังสือ จัดพิมพ์
จำนวน  664 หน้า
ราคา 650 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 9 : สิงหาคม 2559
ISBN : 9786164230101

copyright 2014 CANDIDEBOOK by