logo

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

พิเศษ : ลด15% จากราคา 250 บาทเหลือ 212 บาท

ชวณัฐ สุวรรณ เขียน


เรามักคิดว่า “การศึกษาบ้านเราไม่ได้เอื้อต่อการเชื่อมโยงความรู้” แต่คือเราเองใช่ไหมที่ไม่เคยยกมือตอบเวลาครูถามหน้าชั้น เราเองใช่ไหมที่ภูมิใจกับเกรดที่ดีในสมุดพก หากนั่นคือสิ่งที่เราเผชิญ ไฉนเลยจะไปโทษสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตน

หนังสือเล่มนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งเวลาสวมเสื้อผ้า ดูฟุตบอล หรือใช้เวลาในช่วงปิดเทอม  ฯลฯ

บทความเหล่านี้เกิดจากการเข้าถึงปัญหาของกระบวนการเรียนรู้อันเป็นพื้นฐานต่อกระบวนการออกแบบของ ชวณัฐ สุวรรณ นักออกแบบรุ่นที่ 2 ของคัดสรร ดีมากที่ผ่านประสบการเรียนรู้งานเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจนมาถึงการเป็นผู้สังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ชวณัฐ สุวรรณ เขียน
บริษัท คัดสรร ดีมาก จำกัด จัดพิมพ์
จำนวนหน้า 107 หน้า
ราคา 250 บาท ลด15% เหลือ 212 บาท
จัดพิมพ์ครั้งแรก : 2559
ISBN 978-616-8063-00-2

copyright 2014 CANDIDEBOOK by